USVOJENO NA SEDNICI Minimalna cena rada u 2019. - 155,30 din, s povecanjem

14.09.2018   18:16   blic.rs USVOJENO NA SEDNICI Minimalna cena rada u 2019. - 155,30 din, s povecanjem

Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za narednu godinu iznosice 155,30 dinara (neto) po radnom casu, uz povecanje od 8,6 odsto koje ce se primenjivati od 1. januara.

Tu odluku o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2019. godine Vlada Srbije je usvojila na danasnjoj sednici.

Pored toga, clanovi Vlade usvojili su Osnovu za zakljucivanje Sporazuma izmedju Ministarstva prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja Republike Srbije i Evropske organizacije za nuklearna istrazivanja (CERN) u pogledu saradnje na terenu ukljucujuci i kontekst programa CERN-a za nastavnike i ucenike srednjih skola i srodne nastavne i terenske aktivnosti. Za potpisnika sporazuma ovlascen je ministar prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja Mladen Sarcevic.

Na sednici je usvojen Predlog zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja. Usvajanjem ovog zakona obezbedice se jedinstvena baza podataka o obveznicima doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, osiguranicima i osiguranim licima u koju se podaci unose i cuvaju i dnevno elektronski azuriraju.

Vlada Srbije danas je usvojila i Strategiju za borbu protiv visokotehnoloskog kriminala za period 2019-2013. godina, sa akcionim planom. Donosenje ovako znacajnog dokumenta, pored uskladjivanja zakonodavstva s medjunarodnim standardima, ima za cilj da ojaca svoje operativne kapacitete i deluje proaktivno-u pogledu sprecavanja seksualnog zlostavljanja dece na Internetu i podigne nivo svesti gradjana kada je u pitanju visokotehnoloski kriminal.

Nacionalna sportska priznanja, prema odluci Vlade Srbije, bice dodeljena Anji Pesic, rodjenoj Spasojevic i Ivani Djerisilo za osvojene bronzane medalje na Svetskom prvenstvu u odbojci u Japanu 2006. godine i Vladi Petkovicu za osvajanje bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u odbojci koje je odrzano 2007. godine u Ruskoj Federaciji, navodi se u saopstenju Kancelarije Vlade za saradnju s medijima.

Vlada je usvojila i vise zakljucakai: zakljucak o usvajanju Okvirnog sporazuma izmedju Republike Srbije i privrednog drustva Shandong Linglong Tire Co. Ltd sa sedistem u provinciji Shandong u NR Kini, zakljucak o usvajanju Memoranduma o razumevanju izmedju Republike Srvije i privrednog drustva Shandong provincial transportation group, Ltd, zakljucak o usvajanju Memoranduma o razumevanju izmedju Republike Srbije i privrednog drustva Shijiazhuang Zhiyi Zinc Industry Co. Ltd sa sedistem u provinciji Hebej u NR Kini.

Na sednici je usvojen i zakljucak o usvajanju Memoranduma o razumevanju u vezi sa kinesko-srpskim (Hebej) industrijskim parkom prijateljstva izmedju Srbije i Narodne Vlade Hebej pokrajine, zakljucak o usvajanju protokola o realizaciji Memoranduma o razumevanju izmedju Republike Srbije i kompanije Lanzhou Guangtong New Energy Automobile Co. Ltd NR Kina, zakljucak o usvajanju Protkola o razumevanju izmedju Vlade Republike Srbije i HBIS group Co. Ltd, zakljucak o utvrdjivanju Osnove za zakljucivanje sporazuma o medjunarodnom industrijskom partnerstvu izmedju Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Medjunarodnog industrijskog partnerstva Informatickog puta svile.

Vlada Srbije usvojila je i zakljucak o utvrdjivanju Osnove za vodjenje pregovora sa kineskom Export-Import bankom u vezi sa odobravanjem kredita za povlascenog kupca za finansiranje projekta izgradnje toplovoda Obrenovac-Novi Beograd, zakljucak o utvrdjivanju Osnove za vodjenje pregovora i zakljucivanje okvirnog sporazuma izmedju Vlade NR Kine i Vlade Republike Srbije o o obezbedjenju R. Srbiji koncesionalnog zajma NR Kine za potrebe sprovodjenja projekta izgradnje obilaznice oko Beograda na auto-putu E70/E75 (deonica: most preko reke Save kod Ostruznice- Bubanj potok).

Usvojen je i zakljucak o utvrdjivanju Osnove za vodjenje pregovora sa kineskom Export-Import bankom u vezi sa odobravanjem ugovora o drzavnom koncesionalnom zajmu za projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na auto-putu E70/E75 (deonica: most preko reke Save kod Ostruznice-Bubanj potok).


Cena radaVlada SrbijeSocijalno osiguranjeVisokotehnoloski kriminal

Tagovi


0 komentara

Komentari


Slican sadrzaj