Odluke vlade - minimalna cena rada sledece godine 155,3 dinara

14.09.2018   18:19   rts.rs Odluke vlade - minimalna cena rada sledece godine 155,3 dinara

Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, za narednu godinu iznosice 155,3 dinara (neto) po radnom casu, uz povecanje od 8,6 odsto koje ce se primenjivati od 1. januara, navodi se u saopstenju Kancelarije Vlade za saradnju s medijima.

Clanovi Vlade usvojili su danas i Osnovu za zakljucivanje Sporazuma izmedju Ministarstva prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja Republike Srbije i Evropske organizacije za nuklearna istrazivanja (CERN) u pogledu saradnje na terenu ukljucujuci i kontekst programa CERN-a za nastavnike i ucenike srednjih skola i srodne nastavne i terenske aktivnosti.

Za potpisnika sporazuma ovlascen je ministar prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja Mladen Sarcevic.

Na sednici je usvojen Predlog zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

Usvajanjem ovog zakona obezbedice se jedinstvena baza podataka o obveznicima doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, osiguranicima i osiguranim licima u koju se podaci unose i cuvaju i dnevno elektronski azuriraju.

Vlada Srbije danas je usvojila i Strategiju za borbu protiv visokotehnoloskog kriminala za period od 2019. do 2023. godine, sa akcionim planom.

Donosenje ovako znacajnog dokumenta, kako je saopsteno, pored uskladjivanja zakonodavstva s medjunarodnim standardima, ima za cilj da ojaca operativne kapacitete i deluje proaktivno u pogledu sprecavanja seksualnog zlostavljanja dece na internetu i podigne nivo svesti gradjana kada je u pitanju visokotehnoloski kriminal.

Nacionalna sportska priznanja, prema odluci Vlade Srbije, bice dodeljena Anji Pesic, rodjenoj Spasojevic i Ivani Djerisilo za osvojene bronzane medalje na Svetskom prvenstvu u odbojci u Japanu 2006. godine i Vladi Petkovicu za osvajanje bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u odbojci koje je odrzano 2007. godine u Ruskoj Federaciji.

Vlada usvojila vise zakljucaka

Clanovi Vladee usvojili su zakljucak o usvajanju Okvirnog sporazuma izmedju Republike Srbije i privrednog drustva "Shandong Linglong Tire" sa sedistem u provinciji Sandong u Kini.

Takodje, usvojen je zakljucak o usvajanju Memoranduma o razumevanju izmedju Srbije i privrednog drustva "Shandong provincial transportation group", zakljucak o usvajanju Memoranduma o razumevanju izmedju Srbije i privrednog drustva "Shijiazhuang Zhiyi Zinc Industry" sa sedistem u provinciji Hebej u Kini.

Na sednici je usvojen i zakljucak o usvajanju Memoranduma o razumevanju u vezi sa kinesko-srpskim industrijskim parkom prijateljstva izmedju Srbije i Narodne Vlade pokrajine Hebej, zakljucak o usvajanju protokola o realizaciji Memoranduma o razumevanju izmedju Srbije i kompanije "Lanzhou Guangtong New Energy Automobile" iz Kine.

Uvojen je zakljucak o usvajanju Protokola o razumevanju izmedju Vlade Srbije i HBIS grupe, zakljucak o utvrdjivanju Osnove za zakljucivanje sporazuma o medjunarodnom industrijskom partnerstvu izmedju Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije i Medjunarodnog industrijskog partnerstva Informatickog puta svile.

Vlada usvojila je i zakljucak o utvrdjivanju Osnove za vodjenje pregovora sa kineskom Eksport-Import bankom u vezi sa odobravanjem kredita za povlascenog kupca za finansiranje projekta izgradnje toplovoda Obrenovac-Novi Beograd.

Kako se dodaje u saopstenju, usvojen je i zakljucak o utvrdjivanju Osnove za vodjenje pregovora i zakljucivanje okvirnog sporazuma izmedju Vlade Kine i Vlade Srbije o obezbedjenju Srbiji koncesionalnog zajma Kine za potrebe sprovodjenja projekta izgradnje obilaznice oko Beograda na auto-putu E70/E75 (deonica: most preko reke Save kod Ostruznice- Bubanj potok).

Usvojen je i zakljucak o utvrdjivanju Osnove za vodjenje pregovora sa kineskom "Eksport-Import" bankom u vezi sa odobravanjem ugovora o drzavnom koncesionalnom zajmu za projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na auto-putu E70/E75 (deonica: most preko reke Save kod Ostruznice-Bubanj potok).


0 komentara

Komentari


Slican sadrzaj