Djordjevic: Za brigu o porodici 58 miljardi dinara

14.09.2018   18:21   blic.rs Djordjevic: Za brigu o porodici 58 miljardi dinara

Srbija je ove godine iz budzeta izdvojila 58 milijardi dinara za brigu o porodici, jer je porast nataliteta osnovni cilj Vlade Srbije, izjavio je danas ministar za rad, boracka i socijalna pitanja Zoran Djordjevic na subregionalnoj konferenciji "Promocija napretka u implementaciji Agende 2020".

- Zelimo da polozaj majki i podsticaj radjanja dece bude na jos vecem nivou. Moramo svi zajedno da istrajemo na putu ka pobosanju demografske slike - rekao je ministar.

Ministar je podsetio da je jedan od bitnijih segmenata na kojem Ministarstvo radi izmena i dopuna Zakona o radu, koja je planirana za 2020. godinu cime ce se unaprediti poslovanje u Srbiji.

- Fokusirani smo ka nezaposlenima, teze zaposljivim, marginalizovanim grupama, osobama sa invaliditetom, migrantima, ljudima, kojima je neophodna socijalna podrska, a s druge strane nadlezno je i za poslove zaposljavanja i preduzetnistva, kretanja na trzistu rada, sistema penzionog i invalidskog osiguranja, porodicno pravne zastite, ravnopravnosti polova, sindikalnog organizovanja, planiranja porodice i zastitu porodice i dece - naveo je Djordjevic.

Dodao je da se nadlezni u stalnim razgovorima sa poslodavcima, sindikatima i stranim investitorima trude da omoguce bolje uslove za rad, kako radnicima, tako i poslodavcima.

- Do kraja godine u planu nam je i donosenje Zakona o socijalnom preduzetnistvu, kao i Zakona o radu na lizing - rekao je Djordjevic.

Ministar je na skupu ocenio i da je napredak Srbije na evropskom putu moguc samo ukoliko svi zajednicki radimo na ostvarenju konacnog cilja, a to je dostojanstvena, efikasna, uspesna i zadovoljna Srbija. Djordjevic je ocenio da je svaki od 17 ciljeva Agende neposredno ili barem u znatnoj meri povezan sa delokrugom Ministarstva za rad, zaposljavanje, boracka i socijalna pitnja.

- Jasno je da Ciljevi obuhvataju siroku i dinamicnu agendu, koja je po svojoj prirodi univerzalno primenljiva sto je, kada je rec o Republici Srbiji, narocito vidljivo u aktivnostima tog ministarstva - rekao je on.

Podsetio je da u tom procesu, niko ne sme da ostane zaboravljen ili izostavljen.

U cilju daljeg razvoja sistema socijalne zastite radi se na donosenju nove Strategije razvoja sistema socijalne zastite od 2019. do 2025. godine a u planu je i Strategija deinstitucionalizacije i razvoja usluga socijalne zastite u zajednici. Ove strategije bi izmedju ostalog, kako je dodao, obuhvatile suzbijanje posledica siromastva, najbolji interes dece i porodice, podrska odraslim i starijim, posebno osobama sa invaliditetom.

Ministar je podsetio da je uradjen i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zastiti kojim su propisane odredbe za osnivanje Centra za decu, mlade i porodicu odnosno za implementaciju jedne od intenzivnih podrski porodici, kao sto je usluga porodicnog saradnika.

- Plan je da se redefinisu savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge, koje se pruzaju kao vid pomoci pojedincima i porodicama, koje su u krizi - rekao je on.

Ministar je naveo na kraju da dobar deo tih mera predstavlja obavezu i pripremu iz Pregovarackog poglavlja 19, ali i 23, odnosno iz Akcionog plana za primenu Poglavlja 23.

- Sva ta procedura, kao sto je receno, harmonizovana je sa postupcima vezanim za Ciljeve odrzivog razvoja iz Agende 2030 - rekao je on.

Na konferenciji je ocenjeno da realizacija ciljeva odrzivog razvoja i evrointegracije idu ruku pod ruku.


Zoran DJordjevicPorodicaNatalitetPodsticajBudzet

Tagovi


0 komentara

Komentari


Slican sadrzaj